Kenmerken en distributie
De catalogus verschijnt in januari 2023 in drukvorm op A4 formaat en op internet.

Een groot deel van de oplage van de IRO Netherlands Suppliers Catalogue wordt verzonden aan bedrijven in de internationale offshore energiemarkt, zoals olie- en gasmaatschappijen, renewable energy maatschappijen, aannemers, ingenieursbureaus, ambassades, ministeries en andere relevante officiële instanties.

Tevens worden er exemplaren door IRO versp­reid op (internationale) missies, seminars, olie- en gasbeurzen en andere gelegenheden waar de vereniging de Nederlandse toeleveranciers in de offshore energie industrie vertegenwoordigt.

De bedrijfspagina’s op www.iro.nl/members en www.iro-catalogue.nl zullen worden gelinkt met uw eigen website.

De rubrieken in de catalogus zijn als volgt verdeeld:
1. Design, engineering, research & consultancy
2. Construction, fabrication, shipbuilding & repair
3. Contracting, installation & transport
4. Equipment & materials supply
5. Personnel, training & education

Deelnemen
Deelname in de catalogus is mogelijk door middel van het plaatsen van een halve pagina kolomadvertentie, een zesde pagina kolomadvertentie, een hele of halve pagina vakadvertentie of een combinatie van beide. De kolomadvertentie zal met alle gegevens ook op www.iro-catalogue.nl worden geplaatst. Daarnaast bevat de catalogus een overzicht van alle IRO leden per 1 januari 2023.

Gratis bedrijfsvermelding in de IRO ledenlijst
Voor IRO leden is plaatsing in de IRO ledenlijst inbegrepen in het lidmaatschap. De gratis vermelding in de IRO ledenlijst bevat de contactgegevens en de categorie (de zogenaamde ‘bloedgroep’) waaronder uw bedrijf is ingedeeld in het IRO ledenbestand.

Let op: waar u bij voorgaande edities geen actie hoefde te ondernemen voor de gratis plaatsing in de IRO ledenlijst, vragen wij u dit jaar uw contactgegevens en de gewenste bloedgroep(en) aan te leveren via het opdrachtformulier. Alleen op deze wijze kunnen wij garanderen dat uw contactgegevens en eventuele activiteiten in offshore renewables op de juiste wijze worden weergegeven in de catalogus. Ontvangen wij geen nieuwe gegevens voor uw plaatsing in de IRO ledenlijst vóór 2 december 2022, dan gaan wij uit van de gegevens in onze database uit 2022.

Advertentie-opdracht
Opdracht geven tot plaatsing van een advertentie kan met het opdrachtformulier tot en met vrijdag 2 december 2022.

Aanleveren van materiaal
Het materiaal kan direct meegestuurd worden bij het inschrijven via het opdrachtformulier, of kan aangeleverd worden tot en met vrijdag 2 december 2022 via advertising@iro-catalogue.nl.

Vragen en opmerkingen
Peter Schoonenberg / Deborah Kraaijeveld
+31 (0)10 4124329
advertising@iro-catalogue.nl

Download de brochure