IRO heeft in 2017 haar activiteiten, naast olie en gas, uitgebreid naar offshore wind en andere vormen van hernieuwbare energie op zee. Deze verandering komt tot uitdrukking in de naam van de vereniging, ‘Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en Offshore Renewable Industrie’, en ook in de jaarlijkse catalogus met de naam Netherlands Suppliers Catalogue.

In deze catalo­gus hebben IRO leden die diensten en producten voor de upstream olie-, gas- en offshore renewable industrie leveren de mogelijkheid zich gerubriceerd en paginagewijs te presenteren. Deelname in de catalogus is ook mogelijk voor bedrijven die geen lid van IRO zijn.

Aanmelden