Met ingang van 2017 zal IRO haar activiteiten, naast olie en gas, uitbreiden naar offshore wind en andere vormen van hernieuwbare energie op zee. Deze verandering komt ook tot uitdrukking in de recente naamswijziging van de vereniging naar ‘Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en Offshore Renewable Industrie’.

Tegelijkertijd met deze naamswijziging zullen ook enige aanpassingen plaatsvinden in de uitgave van de jaarlijkse catalogus die voorheen bekend stond als de Netherlands Oil & Gas Catalogue, of NOC. Deze publicatie zal worden voortgezet onder de naam Netherlands Suppliers Catalogue. In deze catalo­gus hebben IRO leden die diensten en producten voor de upstream olie-, gas- en renewable industrie leveren de mogelijkheid zich gerubriceerd en paginagewijs te presenteren. Deelname in de catalogus is ook mogelijk voor bedrijven die geen lid van IRO zijn.

Aanmelden